Ac. Hilton Görresen leu “Carmen”, de Prosper Merimée